تستتستستستستستس

Error: INSERT INTO Products (ID, Name, Category, Link) VALUES ('23', 'sajjad', 'HPE Servers', 'http://vcenter.ir')
Unknown column 'Link' in 'field list'

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =