پچ کورد فیبر نوری پی اف سی FC-FC/UPC SM Duplex 1m

 مشخصات فنی پچ کورد فیبر نوری پی اف سی FC-FC/UPC SM Duplex 1m  پچ کورد فیبر نوری پی اف سی FC-FC/UPC SM Duplex 1m فیبر های نوری در دو نوع سینگل مد و مالتی مد به بازار تجهیزات شبکه عرضه می شوند. فیبر های سینگل مد (Single Mode) می توانند نور لیزری مادون قرمز را با طول […]